Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

RÖDA FJÄDERN

Röda Fjädern är ett varumärke för de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsinsamlingar, som utnyttjats i lionsklubbarnas nationella kampanjer sedan 1972.

 

 

Röda Fjädern är antagligen hemma från Japan, där man har använt den som en symbol för frivillig hjälp. Till Finland kom symbolen via Sverige och den har använts av alla Nordiska lionsklubbar i deras välgörenhetsinsamlingar.

 

Finlands lionsklubbar har med Röda Fjädern och andra insamlingar donerad i nyvärde över 46 miljoner euro till att hjälpa behövande såväl i hemlandet som utomlands.

 

 

Röda Fjädern -insamlingarna av Finlands lionsklubbar


   År    Kampanj    Intäkter i nyvärde
   1972    Cancersjukdomar                 6,6
   1975    Hjärtsjukdomar                 8,9
   1984    Krigsveteraner                 9,2
   1990    Handikappade                 6,3
   1999    Åldringar                 7,1
   2006    Barn och unga                 4,5

 

Lionsklubbarna gagnar med sitt arbete och service sina egna hemorter. Det är också viktigt för oss att arbeta tillsammans med andra klubbar i Finland – och också med alla andra 46.000 lionsklubbar i världen.

 

De finländska och skandinaviska lionsklubbarna har ju varit banbrytare då det gällt att visa upp styrkan av samarbete för hela Lions-organisationen.

 

Vår nästa kampanj till förmån för Finlands ungdom, i samband med Finska statens och den internationella Lions-organisationens 100-årsjubileum, startar den 19.3.2016 och fortsätter ända till slutet av juni 2017.

 

Vårt mål är nu att samla ihop 5 miljoner euro. Vi önskar att då skulle varje finländare bära på bröstet en Röd Fjäder såld av en frivilligt arbetande lion.

 

 

 KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER