Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

DESSA GENOMFÖRStormvind erbjuder ett sätt att uttrycka känslor med hjälp av olika konstformer för ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer. Konstformerna kan bestå av bl.a. musik, cirkus, film, fotografering och teater. Konstprojekten leds av professionella konstnärer. För många unga har det inneburit en vändpunkt att delta i Stormvind.
Tukikummit/Stödfaddrar-stiftelsen fick sin början 2007 genom Sauli Niinistös och Hjallis Harkimos gemensamma omtanke hur man skulle kunna hjälpa i Finland boende, nödställda barn och unga, förbättra deras situation och livsvillkor och på så sätt minska hotet för marginalisering.
Walkers är en inom Stationens Barn rf sedan 1994 utvecklad form av ungdomsarbete, som baserar sig på tid och närvaro, som proffs och fullvuxna frivilliga arbetare ger. Walkers verkar på 12 orter i Finland och i verksamheten deltar 400 frivilliga.
Finlands första rikstäckande förening för mental hälsa bland unga, Yeesi rf, som grundades av ungdomar år 2011, gör nu ett resursorienterat mentalvårdsarbete med betoning på positivitet. Målsättningen är att framkalla välmående och stärka de ungas egna resurser.
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf arbetar med hälsofrämjande fostran i förebyggande syfte i hela landet och för hela befolkningen - från barn och unga till vuxna i arbetsför ålder och pensionärer. EHYT rf arbetar med förebyggande fostran mot alkohol, tobak och droger. Dessutom arbetar föreningen med problem som orsakas av spelmissbruk och för en rusmedelsfri trafik.
Lions-klubbar är kollektiv som har grundats för service och välgörenhet i hemorten. Lions-verksamheten erbjuder en chans att tjäna hjälpbehövande människor. Samtidigt ökar den kvalitet i ens eget liv. Med att fungera som volontär hjälper man inte bara andra än får också nytt innehåll i sitt eget liv.
Scouterna är Finlands största ungdomsorganisation. I verksamheten deltar årligen 65.000 medlemmar. Var femte finländare är eller har någongång varit scout. Scoutingen värnar om ansvarstagande, miljön och hänsynstagande samt ledarskapsförmåga. Hobbyn är full av vänskap, skratt och oförglömliga upplevelser.
De synskadades förbund befrämjar de synskadades möjligheter att leva ett gott och självständigt liv. Förbundet betjänar alla synskadade i Finland och deras närstående, oberoende av medlemskap och synskadans svårighetsgrad. Ungdomsverksamheten ordnar bland annat kurser och läger på olika håll i landet.

KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER