Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

EHYT

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf arbetar med hälsofrämjande fostran i förebyggande syfte i hela landet och för hela befolkningen - från barn och unga till vuxna i arbetsför ålder och pensionärer. EHYT rf arbetar med förebyggande fostran mot alkohol, tobak och droger. Dessutom arbetar föreningen med problem som orsakas av spelmissbruk och för en rusmedelsfri trafik.

 

 

 

 Avdelningschefen Ilmo Jokinen som arbetar med nättjänster sitter i sitt arbetsrum och diskuterar livligt om JOLO-ponnyns äventyr på Instagram. JOLO-ponnyn, som har haft en jobbig ungdomstid, vill väcka diskussion bland unga följare om betydelsen av att göra rätta val och om teman kring förebyggande rusmedelsarbete.

KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER