Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

Finlands lionsklubbar

Lionsklubbar är föreningar som har grundats för service och välgörenhet på hemorten. Lionsverksamheten erbjuder en möjlighet att tjäna hjälpbehövande människor. Samtidigt ökar den kvaliteten i ens eget liv. Genom att fungera som volontär hjälper man inte bara andra utan man får också nytt innehåll i sitt eget liv.

 Lions-klubbarna är samfund som har grundats för service och välgörenhet i sin hemort. Med att grunda en klubb ansluter sig dess medlemmar, kvinnor och män, till en organisation, som består av 46 000 klubbar och 1,36 miljoner medlemmar i 210 länder. I Finland finns det 24 500 lions i 930 klubbar.
Ansvaret är vårt är en kampanj/ aktivitet, som guider barn till trygg utnyttjande av nätet inom programmet Lions Quest – kunskap för livet. Under denna aktivitet utdelar lionsklubbarna Ansvaret är vårt -guidehäften åt lågstadiernas treklassare, som finns ca. 60.000.
LQ-kunskap för livet –programmet ger skolor och uppfostrarna praktiska verktyg för att förena elevgrupparna och praktisera livsfärdigheter.
Det internationella ungdomsutbytet är en av Lions-organisationens bäst kända verksamhetsformer. Dom tusentals unga som deltagit i detta skall säkert aldrig glömma sina upplevelser och erfarenheter.

KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER