Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

Stormvind

Stormvind erbjuder ett sätt att uttrycka känslor med hjälp av olika konstformer för ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer. Konstformerna kan bestå av  bl.a. musik, cirkus, film, fotografering och teater. Konstprojekten leds av professionella konstnärer. För många unga har det inneburit en vändpunkt att delta i Stormvind.

 Inget samhälle har råd att förlora sina unga. Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland hjälper därför unga som har svårigheter i livet genom att sysselsätta dem med skapande verksamhet.

KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER