Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

Yeesi

Finlands första rikstäckande förening för mental hälsa bland unga, Yeesi rf, som grundades av ungdomar år 2011, gör nu ett resursorienterat mentalvårdsarbete med betoning på positivitet. Målsättningen är att framkalla välmående och stärka de ungas egna resurser.

 Hur kan folk i mogen ålder stöda ungdomen? Eller hur kan man få unga med i frivillig verksamhet? Det här frågar sig många frivilliga organisationer.

KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER