Auta Punaista Sulkaa tukemaan nuoria hyvään elämään!

Näitä tuemmeElämänhallinnan perusta luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Nuorelle elämänhallinta on luottamusta siihen, että voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. On tärkeää opetella jo nuorena itsetuntemukseen perustuvaa kykyä asettaa tavoitteita ja löytää tapoja niiden saavuttamiseen. Elämänhallintaan sisältyy myös mahdollisuus asettaa unelmia, joita kohti kulkea.
Syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria arvioidaan olevan Suomessa yli 50.000 eli noin 5 % kyseisistä ikäluokista. Syrjäytyminen on voimakkain eriarvoistumista aiheuttava tekijä Suomessa, ja osaltaan se lisää rikollisuutta sekä sosiaalista levottomuutta. Taloudellisesti yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva kustannus ja tulonmenetys yhteiskunnalle on yhteensä 1-1,5 miljoonaa euroa.
Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä, ja hän selviytyy elämään kuuluvista haasteista. Kaikki nuoret eivät voi hyvin. Näitä nuoria ei saa jättää yksin, vaan heitä tulee auttaa löytämään omat vahvuutensa ja kadotetun uskon tulevaisuuteen. Jokainen mielenterveyden edistämiseen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisesti.
Nuorten päihteitä koskevat valinnat vaihtelevat raittiudesta turruttavaan päihtymykseen. Päihteetön elämäntapa on onnistunut valinta. Jää aikaa harrastuksille, opiskelulle ja ystäville. Tulevaisuuden suunnitelmat, terveys ja talous ovat paremmin hallinnassa. Siksi nuoria tulee tukea päihteettömyyteen. Se suojaa heidän omaa elämäänsä ja rakentaa myös lähipiirin hyvinvointia.

YHTEYSTIEDOT

Punainen Sulka

Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

KERÄYSLUPA

Manner-Suomi POL-2015-8675, voimassa 1.1.2016-31.12.2017, Poliisihallitus 29.10.2015. Ahvenanmaa ÅLR 2016/6382, voimassa 1.1.2017-31.12.2017, Ålands landskapsregering 7.9.2016.

Punainen Sulka keräyksen kautta kerätyt varat käytetään nuorisotyöhön.


PUNAINEN SULKA SOMESSA