Auta Punaista Sulkaa tukemaan nuoria hyvään elämään!

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria arvioidaan olevan Suomessa yli 50.000 eli noin 5 % kyseisistä ikäluokista. Syrjäytyminen on voimakkain eriarvoistumista aiheuttava tekijä Suomessa, ja osaltaan se lisää rikollisuutta sekä sosiaalista levottomuutta. Taloudellisesti yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva kustannus ja tulonmenetys yhteiskunnalle on yhteensä 1-1,5 miljoonaa euroa.


YHTEYSTIEDOT

Punainen Sulka

Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

KERÄYSLUPA

Manner-Suomi POL-2015-8675, voimassa 1.1.2016-31.12.2017, Poliisihallitus 29.10.2015. Ahvenanmaa ÅLR 2016/6382, voimassa 1.1.2017-31.12.2017, Ålands landskapsregering 7.9.2016.

Punainen Sulka keräyksen kautta kerätyt varat käytetään nuorisotyöhön.


PUNAINEN SULKA SOMESSA