Auta Punaista Sulkaa tukemaan nuoria hyvään elämään!

Partio kasvattaa vastuunottoon


 

Partiossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa kohti aiempaa parempaa arjenhallintaa ja vahvempaa kykyä kantaa vastuuta osana ryhmää. Punainen Sulka –keräyksen tuotoilla tuetaan partiossa toimintaa nuorten elämänhallinta- ja taloustaitojen sekä sisäisen yrittäjyyden kehittämiseksi. Nämä taidot ovat avain elämässä pärjäämiseen.

 

Syrjäytymistä korjaavat toimet tulevat aina kalliimmiksi kuin ennaltaehkäiseminen. Partio haluaa edistää erityisesti niiden nuorten pääsyä harrastustoiminnan pariin, jotka eivät valmiiksi harrasta mitään. Punainen Sulka -keräyksen avulla partiossa kehitetään kansalaiskasvatuksen ohjelmaa, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden kasvaa aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ohjelmassa opetetaan nuorille kansantalouden ja oman talouden hallinnan perusteet.

 

- Partiossa nuorille annetaan paljon vastuuta. Esimerkiksi lippukunnan viikonloppuretken järjestäjinä voivat toimia 15-vuotiaat partiolaiset. He organisoivat ohjelman, kuljetukset, hankkivat ruuat ja huolehtivat kaikesta. Pienemmätkin lapset voivat ottaa vastuuta vaikkapa tiskauksesta, kertoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm.

 

Partiotoiminnassa nuorille tarjotaan hiukan liian suuria saappaita, joihin kasvamista aktiivisesti tuetaan. Epäonnistumisista opitaan ja kokemuksen kautta karttuu myös nuorten itseluottamus. Kasvatustyö näkyy muun muassa ikäkausiohjelmien osaamista kehittävinä aktiviteetteina sekä koulutuksina. Kansalaiskasvatuksen ohjelma tulee tarjoamaan myös nuorille johtajille mentor-toimintaa, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Lions-klubien kanssa.

 

- Partiossa oppii tuntemaan itsensä ja oman osaamisensa todella hyvin. Tämä luo hyvän pohjan rohkeudelle ottaa vastaan erilaisia haasteita opinnoissa ja myöhemmin elämässä, toteaa Anna.

 

Erilaiset luottamustehtävät sekä viikkotoiminnassa karttuva johtamiskokemus osoittautuvat usein hyödyllisiksi työelämässä. Partio on mahdollistanut myös puheenjohtaja Annalle itsensä kehittämiseen.  Hän sai partioviestinnästä kimmokkeen opiskella alaa ja on myöhemmin hakeutunut tehtäviin, joissa voi vaikuttaa yhteisiin asioihin.

 

- Myös henkilökohtaisella tasolla partion merkitys voi olla joissakin elämäntilanteissa valtavan suuri. Minua kiusattiin yläasteella ja koin silloin itseni hyödyttömäksi. Kaipasin silloin itselleni ryhmää, johon kuulua. Partiossa sain johtaa omaa ryhmää, järjestää retkiä ja ottaa vastuuta. Jos minulla ei olisi ollut tuota mahdollisuutta kuulua joukkoon tärkeänä yhteisön jäsenenä ja samaan aikaan kehittää ja toteuttaa itseäni, olisin tuskin tehnyt myöhemmin samanlaisia asioita esimerkiksi urallani, Anna kertoo.

 

- Punaisen Sulan kautta saamme onneksi tuoda tunteen tärkeästä toiminnasta yhteisen hyvän eteen entistä vahvemmin ja entistä useamman nuoren ulottuville. Nuorille on todella tärkeää tuntea itsensä tärkeiksi ja osaaviksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. Keräysvaroin toteuttamamme Kansalaiskasvatuksen ohjelma tukee tätä päämäärää.

 

--- 

 

Netissä:

 

 

 

 

 YHTEYSTIEDOT

Punainen Sulka

Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

KERÄYSLUPA

Manner-Suomi POL-2015-8675, voimassa 1.1.2016-31.12.2017, Poliisihallitus 29.10.2015. Ahvenanmaa ÅLR 2016/6382, voimassa 1.1.2017-31.12.2017, Ålands landskapsregering 7.9.2016.

Punainen Sulka keräyksen kautta kerätyt varat käytetään nuorisotyöhön.


PUNAINEN SULKA SOMESSA