Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

DETTA STÖDER VIVi kan påverka hurudant vårt liv blir, fast vi inte kan förhindra sorger och besvikelse. Barn och unga behöver, fostrare som bryr sig, självförtroende, känslo- och interaktionsförmåga,sunda värderingar , samt förmåga att fatta beslut. Med hjälp av detta klarar de av även svåra situationer och har därför kontroll över sitt liv.
Det finns i Finland mera än 50.000 marginaliserade mellan 15- och 29 -åriga unga, det vill säga ca. 5 % av respektive åldersgrupperna. Marginaliseringen är den starkaste faktoren bakom ojämlikheten i Finland, som i sin del ökar kriminalitetet och den sociala oron. Ekonomiskt sett vållar en marginaliserad ung kostnader och förluster åt samhället sammanlagt 1,5 miljoner euro.
Mentalhälsan är ett tillstånd av välbefinnande, där en människa kan se sina egna förmågor, och han klarar av livets utmaningar. Alla unga mår inte bra. Dessa unga måste man inte lämna ensamma, utan man måste hjälpa dem att hitta sina egna styrkor och den förlorade tilltron på framtiden. Varje euro som har investerats i att främja mentala hälsan återgäldar femdubbelt.
De ungas val angående rusmedel växlar mellan nykterhet och avtrubbande fylla. Rusmedelsfri livsstil är ett lyckat beslut. Man får tid för hobbyn, studier och vänner. Framtidsplanerna, hälsan och ekonomin är bättre under kontroll. Därför måste man stödja unga till rusmedelsfriheten. Den skyddar deras eget liv och byggar också välbefinnande i omgivningen.

KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER