Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

Kontroll över sitt liv

Vi kan påverka hurudant vårt liv blir, trots att vi inte kan förhindra sorger och besvikelser. Barn och unga behöver fostrare som bryr sig, självförtroende, känslo- och interaktionsförmåga, sunda värderingar samt förmåga att fatta beslut. Med hjälp av detta klarar de av även svåra situationer och har därför kontroll över sitt liv.KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER