Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

Mental hälsa

Mental hälsa är ett tillstånd av välbefinnande, där en människa kan se sina egna förmågor och han klarar av livets utmaningar. Alla unga mår inte bra. Dessa unga får man inte lämna ensamma, utan man måste hjälpa dem att hitta sina egna styrkor och den förlorade tilltron på framtiden. Varje euro som har investerats i att främja den mentala hälsan återgäldas femdubbelt.KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER