Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

Förebyggande av marginaliseringen

Det finns i Finland mera än 50 000 marginaliserade mellan 15- och 29 -åriga unga, det vill säga ca 5 % av respektive åldersgrupp. Marginaliseringen är den starkaste faktorn bakom ojämlikheten i Finland, som i sig ökar kriminalitetet och den sociala oron. Ekonomiskt sett vållar en marginaliserad ung, kostnader och förluster åt samhället för sammanlagt 1,5 miljoner euro.

 

 KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER