Hjälp Röda Fjädern att stöda unga till ett bra liv!

De synskadades förbund

De synskadades förbund befrämjar de synskadades möjligheter att leva ett gott och självständigt liv. Förbundet betjänar alla synskadade i Finland och deras närstående, oberoende av medlemskap och synskadans svårighetsgrad. Ungdomsverksamheten ordnar bland annat kurser och läger på olika håll i landet.


För de unga synskadade ges tillfälle att prova på sådant som annars skulle kunna vara omöjligt. I de synskadades förbund finns sammanlagt 14 regionala föreningar med ungefär 10.000 medlemmar.

 Till ungdomsverksamheten i de synskadades förbund hör läger, veckoslutsträffar och praktisk träning. Verksamheten är öppen för alla 12-30 åriga personer som är blinda eller har nedsatt syn. Programmen är allt från paint ball till diskussionsgrupper och bastubadande till stadsorientering.

KONTAKTINFO

Röda Fjädern

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

INSAMLINGSTILLSTÅND

FASTLANDS-FINLAND POL-2015-8675, giltigt 1.1.2016-31.12.2017, Polisstyrelsen 29.10.2015. Åland ÅLR 2015/7655, giltigt 1.1.2016-31.12.2016, Ålands landskapsregering 25.6.2015.
Genom Röda Fjädern insamlade medel användas till förmån för ungdomsarbete.


RÖDA FJÄDERN I SOCIALA MEDIER